Σκηνοθεσία

Έτος

2016

Διάρκεια

90'

Το αριστούργημα του Σατυαζίτ Ρέυ σε καινούργια αποκατεστημένα ψηφιακά υλικά.